SIMKA.IR


این دامنه به فروش می رسد
This Domain name is for sale

لطفا پیشنهادات خود را جهت خرید این دامنه برای ما ارسال نمایید


قیمت پایه این دامنه 650000 تومان و به بالاترین پیشنهاد بفروش میرسدجهت خرید از طریق فرم مربوطه و یا ایمیل زیر در تماس باشید

TL:09130030301 Email:sayanet@yahoo.com

در صورت تمایل جهت خرید این دامنه می توانید پیشنهاد قیمت خود را برای صاحب امتیاز دامنه ارسال نمایید

پارک شده در سامانه سلوا (selva.ir)