مرکز ثبت دامنه ملی

ســـلــوا

ارزانترین مرکز ثبت دامنه های ملی

ثبت و تمدید

ثبت و تمدید دامنه فقط 4 هزار تومان

پارک دامنه

پارک رایگان دامنه جهت فروش

بازگشت وجه

بازگشت آنی وجه دامنه های تایید نشده و لغو شده

پشتیبانی

پشتیبانی رایگان و 24 ساعته

تعرفه ثبت دامنه های ir

تعرفه ثبت دامنه در سامانه سلوا به ریال

پسوند ثبت/تمدید یکساله ثبت/تمدید پنج ساله تمدید و قفل گشایی یکساله تمدید و قفل گشایی پنج ساله انتقال
ir 40,000 120,000 80,000 160,000 20,000
co.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
net.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
org.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
ac.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
gov.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
id.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
sch.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
ایران 40,000 120,000 80,000 160,000 20,000